Bild på L-stöd 300-1400

L-stöd 300-1400

Beskrivning & info

Utförs som standard i längder 1000 resp. 2000 mm. L-stöden utgörs av betongelement. De tillverkas av betong C30/37 (K 40) med synliga ytor av kvastad betong som standard. De kan även utföras med synlig yta av frilagd ballast (ärtkross). Kvadratiska eller rektangulära växtlådor kan byggas upp (i hörnen används hörnelementen, se fig). Sand- och ballasfickor utförs med fördel av L-stöd. Vid behov kan elementen sammankopplas med plattstål och bult i ingjutna gängade hylsor, teknisk information finner du i produktbladet.

Kontakta oss