Bild på L-stöd 300-1400

L-stöd 300-1400

Beskrivning & info

Utförs som standard i längder 1000 resp. 2000 mm. L-stöden utgörs av betongelement. De tillverkas av betong C30/37 (K 40) med synliga ytor av kvastad betong som standard. De kan även utföras med andra ytbeläggningar, t ex mörkgrå/antracit, frilagd ballast (ärtkross), frilagd marmorkross, dansk sjösten, röd porfyr mm. Kvadratiska eller rektangulära växtlådor kan byggas upp (i hörnen används hörnelementen, se fig). Sand- och ballasfickor utförs med fördel av L-stöd. Vid behov kan elementen sammankopplas med plattstål och bult i ingjutna gängade hylsor, teknisk information finner du på baksidan.

Kontakta oss