Vår presentationsfilm

Följ med oss på Liljeholmens Cementvarufabrik. Från produktion i vår fabrik till leverans hos kund.