Varför välja Liljeholmen Cementvarufabrik som affärspartner?

Fabriksförsäljning

Som fackman handlar du Certifierade produkter direkt av producerande fabrik - utan mellanhänder. För dig som entreprenör innebär det bästa tänkbara ekonomi och leveranstid.

Trygghet

LC har varit verksamma sedan 1948. Du kan påräkna en långsiktig och stabil partner såväl kvalitets- och leveranssäkerhetsmässigt som ekonomiskt.

Certifierade

Regelbunden kvalitetskontroll av produktion, produkter och organisation av Nordcert – BBC-och CE-märkning på betongelementen. Detta innebär att du kan lita på och vet vad du får samt kan vidimera för Stat / Kommun / Beställare att du använder certifierade produkter från en väl Certifierad tillverkare.

Snabbhet / Flexibilitet

LC lagerför vinkelelement / L-stöd i höjder 30 – 200 cm och längder 100 resp. 200 cm. Tillverkning på order sker upp till H = 300 cm. Kompletterande Specialelement, och "Skräddarsydda lösningar" såsom murpartier med lutande överkanter, knäckningar, gerningar och olika bäddhöjder mm, kan utföras snabbt och smidigt. LC:S platta organisation och minimala overhead innebär enkelhet, närhet och snabbhet mellan administration och produktion samt i kundrelationer.

Närhet

LC är beläget i Södertälje – Innebär ekonomiska och miljövänliga transporter och lossning med egen kranbil inom Stockholms- och Mälardalsregionen. Fulla lass = reducerat pris för transport och lossning inom Stockholmsområdet.

Leveranssäkerhet

Mer än 99 % levereras enligt uppgjorda leveranstider. Detta innebär att du kan lita på uppgjorda övernskommelser.

Kraftfull konstruktion – Representativ ytstruktur

Som standard är våra element från Höjd 100 cm och uppåt, dimensionerade för trafiklast. Samtliga våra L-element utförs med finborstad framsida som utgångsstandard. Rollad, brädriven eller slät framsida kan erhållas efter överenskommelse. Detta innebär att du får en kraftfull konstruktion med en representativ, synlig yta som utgångsstandard

Säkerhet / Ekonomi

LC är Reijtade med Högsta Kreditvärdighet hos UC ( Upplysningscentralen ) samt Trippel A ( AAA ) hos Bisnode. Guldsigillet på vår startsida uppdateras dagligen. Detta innebär att man kan lita på LC:s ekonomi.

Kvalitet / Miljö

LC arbetar efter kvalitets- och miljösystem. Utvecklingen av dessa sker fortlöpande. Detta innebär en hög medvetenhet i kvalitets- och miljöfrågor. LC:s produkter återfinns i ”Byggvarubedömningen” resp. är klassificerade i ”Sunda Hus” i syfte att säkerställa goda materialval.

Specialprodukter

Utöver L- och T-stöd, terrängsteg och yttertrappor marknadsför och tillverkar LC en mängd specialprodukter som betongsteg till ståltrappor, fundament, plintar, barnvagnsramper etc. Detta innebär en stor förmåga att tillgodose speciella behov och önskemål.