Varför välja Liljeholmen som affärspartner?

Fabriksförsäljning

Som fackman handlar du Certifierade produkter direkt av producerande fabrik - utan mellanhänder. För dig som entreprenör innebär det bästa tänkbara ekonomi och leveranstid.

Trygghet

LC har varit verksamma sedan 1948. Du kan påräkna en långsiktig och stabil partner såväl kvalitets- och leveranssäkerhetsmässigt som ekonomiskt.

Snabbhet / Flexibilitet

LC lagerför vinkelelement / L-stöd i höjder 30 – 200 cm och längder 100 resp. 200 cm. Tillverkning på order sker upp till H = 300 cm. Kompletterande Specialelement, och "Skräddarsydda lösningar" såsom murpartier med lutande överkanter, knäckningar, gerningar och olika bäddhöjder mm, kan utföras snabbt och smidigt. LC:S platta organisation och minimala overhead innebär enkelhet, närhet och snabbhet mellan administration och produktion samt i kundrelationer.

Närhet

LC är beläget i Södertälje – Innebär ekonomiska och miljövänliga transporter och lossning med egen kranbil inom Stockholms- och Mälardalsregionen. Fulla lass = reducerat pris för transport och lossning inom Stockholmsområdet.

Säkerhet / Ekonomi

LC är Reijtade med Högsta Kreditvärdighet hos UC ( Upplysningscentralen ) samt Trippel A ( AAA ) hos Bisnode. Guldsigillet på vår startsida uppdateras dagligen. Detta innebär att man kan lita på LC:s ekonomi.

Kvalitet / Miljö

LC arbetar efter kvalitets- och miljösystem. Utvecklingen av dessa sker fortlöpande. Detta innebär en hög medvetenhet i kvalitets- och miljöfrågor. LC:s produkter återfinns i ”Byggvarubedömningen” resp. är klassificerade i ”Sunda Hus” i syfte att säkerställa goda materialval.