L-stöd 1500-2000


Föreskrifter:

Horisontell överyta,
trafiklast 20 kN/m²

Utförande:

Btg I Std C 30/37.
Ca 5% lufthalt
Armering B 500 B

 

 

Måttabell
Mått i mm


Vikt
A B C D Kg/Lm
1500 1150 150 150 880
1600 1200 150 150 916
1700 1250 150 150 952
1800 1250 150 150 1044
1900 1250 150 150 1080
2000 1250 150 150 1116


VI TLLVERKAR ELEMENT UPP TILL 300 CM. KONTAKTA OSS FÖR SAMRÅD / ANBUD.

Stödmur av vinkelelement / L-stöd

Stödmurar terrasserade med höga och låga vinkelelement / L-stöd

Stödmur av vinkelelement / L-stöd. Reliefmönster och slät yta.