L-stöd 300-1400

Utförs som standard i längder 1000 resp. 2000 mm.

 

Mått i mm Vikt
A B C D E Kg/Lm
300 300 80 100 500 100
400 300 80 100 500 120
500 300 80 100 500 140
600 350 80 100 500 182
700 400 80 100 500 214
800 450 80 100 500 233
1000 650 100 100 1000 377
1200 850 100 100 1000 520
1400 850 100 100 1000 573

 


Stödmurar av vinkelelement / L-stöd. Gerningar i mur

 


Stödmur av vinkelelement / L-stöd. Ramp med delvis lutande överkant.

 


Stödmur av vinkelelement / L-Stöd. Delvis lutande överkant och bäddhöjder

Föreskrifter vinkelelement typ 300-1400


Lastfall


Horisontel markyta:
Tillåten vilande överlast = 5 - 20 KN/M2


Slänt:
Brantaste släntlutning 1:1,5 Ingen överlast.

 
   

Grundläggning på komprimerat icke tjälskjutande material eller betongunderlag.

Elementen är räknade för minst 1,5 - faldig stjälpsäkerhet och ger grundtryck Σ = högst 0,07 MPa

Utförande: Btg I Std C 30/37, vct=0,45
EXPONERINGSKLASS XC4+XF3

 

Tillbehör

Höjd
D E
F
300 - 800 50
M 12
PL 4 x 30 x 150
1000 - 2000
80 M 16
PL 5 x 40 x 220