<< Tillbaka

Terrängtrappor

  • Trappa av blocksteg mellan murar

  • Terrängtrappa av blocksteg mellan terrasserade, gerade murar till övergård.

  • Blocksteg med mörk pigmentering. Övre trappa kombination typ Kavaljer / blocksteg. L-stöd med brädriven yta

  • Blocksteg med mörk pigmentering. Övre trappa kombination typ Kavaljer / Blocksteg.

  • Mörkpigmenterad terrängtrappa av blocksteg i kombination med entretrappa typ Kavaljer. L-stöd med brädriven yta.

  • Terrängtrappa, helt löp. Utöförs 3-7 steghöjder. Ärtkross

  • Terrängtrappa av hela löp. Terrassering i flera nivåer. Ärtkross