<< Tillbaka

L-stöd till stödmurar, murar, terrassering

 • L-stöd på gården

 • L-stöd inkl. hörnelement

 • L-stöd. 20 kN i anslutning till tungt trafikerad väg

 • L-stöd med lutande överkant och gerade vinklar i muren. Ansluten till väg med dimensionering 20 kN för trafiklast

 • L-stöd, 20 kN. Gerade med delvis lutande överkant

 • L-stöd, 2 meterslängder med heltgjutet ytterhörn

 • L-stöd, 1 meterslängder med helgjutet ytterhörn och bultade räckefästen

 • L-stöd, 1 meterslängder. Helgjutet ytterhörn och bultade räckefästen

 • L-stöd med urtag i övre krönkant på höga element för lika, synlig kröntjocklek vid motfylld mur

 • L-stöd med delvis lutande överkanter. Helgjutna ytterhörn och bultade räckefästen

 • L-stöd med delvis lutande överkanter. Helgjutna ytterhörn och bultade räckefästen

 • L-stöd / Vinkelelement

 • L-stöd, 20 kN. Gerade med delvis lutande överkant

 • L-stöd / Vinkelelement, 20 kN. Bultade räckefästen

 • Stödmur av L-stöd. Gatunumrering ingjutet. Gerade murar och bultade räckefästen

 • Stödmurar av L-element med bultade räckefästen samt trappa av blocksteg.

 • Stödmurar av L-stöd som terasserats. Gerade övermurar med ingjutet gatunummer.

 • Stödmurar av L-stöd / vinkelelement med ingjutet gatunummer. Gerade murar och bultade räckefästen

 • Stödmur av L-stöd i symbios..

 • Stödmurar av L-stöd i terrassering

 • L-stöd- Brädriven yta. Delvis gerade. Blocksteg m mörkpigmenterad yta. Specialtrappa kombination typ Kavaljer / blocksteg

 • L-stöd med brädriven yta. Blocksteg med mörk pigmentering. Hela ytterhörn

 • L-element. Brädriven yta. Delvis gerad mur.

 • L-stöd i terrassering. Separat skapat pool-område

 • Stödmur av L-stöd där vinkelelementen har yta av frilagd ärtkross

 • Stödmur av L-stöd. Synlig yta av frilagd ärtkross

 • L-block med lutande överkant i ramp

 • L-stöd med lutande överkant i ramp

 • L-stöd med kombinerad lutande överkant

 • L-stöd med kombinerad lutande överkant i gångramp

 • Stödmurar av L-stöd med reliefmönster. Gåshaga

 • Stödmurar av L-stöd med reliefmönster. Gåshaga Pirar

 • Stödmur av L-stöd med reliefmönster. Gåshaga Pirar

 • Stödmur av L-element med reliefmönster. Gåshaga Pirar

 • Stödmur av L-stöd. Delvis lutande överkant. Gåshaga Pirar

 • Stödmur av L-stöd med krönsten. Gåshaga Pirar

 • Stödmur av L-stöd med krönsten. Gåshaga Pirar

 • Stödmur i svart terrazzo med krönsten. Gåshaga

 • Stödmur i svart terrazzo med krönsten. Gåshaga

 • Stödmurar med L-stöd. Delvis lutande Överkanter, helgjutna ytterhörn och bultade räckefästen

 • Stödmur av L-stöd. Mörkpigmenterad betong och brädriven yta ( kalkutfällning )

 • Stödmur av L-stöd. Mörkpigmenterad betong och brädriven yta. ( kalkutfällning syns mot mörka ytan )

 • Stödmur av L-stöd. Delvis lutande överkant. Gåshaga Pirar

 • Stödmur av L-element. Yta av frilagd ärtkross. Flera olika lutande överkanter och kombination med terrängtrappa av blocksteg

 • Terrasserade stödmurar av L-stöd. Beklädda med tegel på plats

 • Terrasserade stödmurar av L-stöd med beklädnad av tegel. ( beklädnad utförd på plats )

 • Terrasserade stödmurar av L-stöd med tegelbeklädnad utförd på plats

 • L-stöd med delvis lutande överkant, helgjutet ytterhörn och bultade räckefästen. 20 kN

 • Montage L-stöd, Glasberga Sjöstad

 • Montage L-stöd, Glasberga Sjöstad

 • Montage L-stöd, Glasberga Sjöstad

 • Montage L-stöd, Delvis lutande överkanter

 • Motorkapning / urjackning fot, L-stöd

 • Mur med L-stöd. Terrasserad mur med rakt krön

 • Förutsättningar Uteplats innan montage L-stöd

 • Montage L-stöd, Uteplats

 • Montering L-stöd, Uteplats